Inventarisatie juni 2014

En inderdaad op die bewuste vrijdag 27 juni was een mooie dag en scoorden we 93 soorten.
Leuke soorten die we zagen waren de avondkoekoeksbloem en niet ver er vandaan de blaassilene. Beide wit en met een behoorlijke opgeblazen kelk, maar de fijne nerven van de blaassilene maakten het toch duidelijk een andere.

Volgens eigen zeggen van Peter Wetzels stonden een aanzienlijk aantal duizendguldenkruidjes op de fietsbrug.
Toen wij er kwamen was er net gemaaid en alleen aan de voet van de fietsbrug vonden we een duizendguldenkruidje.

Volgens waarneming.nl hebben we nu 14 planten gelokaliseerd op de A2:
Gewoon struisgras
Reigersbek
Liggende klaver
Citroengele honingklaver
Bleke klaproos
Klein streepzaad
Akkerdistel
Grote teunisbloem
Sint-Janskruid
Peen
Witte honingklaver
Jakobskruiskruid s.l.
Bezemkruiskruid
Hazenpootje
En de gewone veldbies gaan we opnieuw bekijken.
Dit is de gewone:

Plant los zodevormend, met korte wortelstokken. Stelen van de bloemhoofdjes ten slotte vaak teruggeslagen. Helmknoppen 1-2 mm lang, 2-5 maal zo lang als de helmdraden. Zaden (zonder de aanhangsels!) bijna bolvormig of weinig langer dan breed.

Ons hok voor 2014

Voor 2014 hebben we een mooi hok uitgekozen met een stukje A2 erin. (speciaal voor de asfaltbloemen:))

Op onze eerste inventarisatiedag (12 april jl) spraken we af bij het Fletscher hotel, een blauw rond mirakel langs de A2.

Image

Het stukje bij het hotel bleek wel aardig want een beetje een rommelhoekje met wat los zand, waar we de vroege bloeiers konden noteren, maar ook zandhoornbloem, zilverschoon en schapegras.

Bovenop het viaduct scoorden we nog gewone veldbies, wat in OBSmap dan genoteerd wordt als op de A2.

Dat is dus de asfaltbloem!veldbies

In het vroege voorjaar scoorden we 57 min of meer gewone soorten. Nu vrijdag, zomer moeten we uitbundiger kunnen strepen.

Inventarisatie 1 september 2013

Bewolkt, 20 graden, later stak er een koud windje op.

2013-09-01 18.13.51We haalden een plantje uit het water op, dat we later ook op de kant vonden liggen van een vennetje: waarschijnlijk toch Fijne waterranonkel en geen  fonteinkruid wat we eerst dachten.

De gehoornde klaver zuring kun je heel goed herkennen aan die gebogen steeltje van de vruchten.
En ene giga bos met japanse duizendknoop: dat worden dat stengels, lijkt wel bamboe.

Zowaar 1 plant hennep gevonden!

58 soorten gevonden:

 1. Beekpunge
 2. Beklierde duizendknoop
 3. Bermooievaarsbek
 4. Bitterzoet
 5. Blauw glidkruid
 6. Bleekgele droogbloem
 7. Bosandoorn
 8. Canadese fijnstraal
 9. Citroengele honingklaver
 10. Dauwbraam
 11. Driekleurig viooltje
 12. Duinriet
 13. Europese hanenpoot
 14. Fijne waterranonkel
 15. Fioringras
 16. Gehoornde klaverzuring
 17. Gekroesde melkdistel
 18. Gewone engelwortel
 19. Gewone hennepnetel
 20. Gewone melkdistel
 21. Gewone zandmuur
 22. Glad vingergras
 23. Grof hoornblad
 24. Grote zandkool
 25. Harig knopkruid
 26. Heen
 27. Hennep
 28. Jakobskruiskruid s.l.
 29. Japanse duizendknoop
 30. Kantige basterdwederik
 31. Melganzenvoet
 32. Middelste teunisbloem
 33. Moerasvaren
 34. Muurpeper
 35. Papegaaienkruid
 36. Ratelpopulier
 37. Reuzenberenklauw
 38. Robinia
 39. Rode ogentroost s.l.
 40. Ruige zegge
 41. Schapenzuring
 42. Scherpe zegge
 43. Stokroos
 44. Tenger fonteinkruid
 45. Tuinmelde
 46. Tuinwolfsmelk
 47. Veldlathyrus
 48. Vogelmuur
 49. Watermuur
 50. Witte honingklaver
 51. Witte krodde
 52. Wolfspoot
 53. Zachte berk
 54. Zeegroene rus
 55. Zeepkruid
 56. Zwaluwtong
 57. Zwart tandzaad
 58. Zwarte nachtschade + Beklierde nachtschade

Inventarisatie 15 juli 2013

Een mooie dag, 15 juni, zonnig, warm en droog.Bij het bruggetje hielen we even stil of te kijken naar de rond-niervormige blaadjes in het water: watergentiaan of kikkerbeet? Maar met ons schepnetje konden we een blad uit het water vissen en van dichtbij bekijken. Uiteindelijk gaf de nervatuur de doorslag: bij kikkerbeet lopen de nerven min of meer parallel, terwijl bij watergentiaan het meer in een stervorm is.  Kikkerbeet

Eerst gingen we kijken op ons zandheuveltje, gelukkig de hazenpootjes stonden er nog, al was het wel erg verruigd. We puften door het hoog opgeschoten gras (glanshaver, hennegras) en zagen nog een enkele andoorn en koekoeksbloem.

Aan de zijkant van het heuveltje waar eens kamgras groeide tiert de braamstruik welig en in het volledig vergraste  ‘paardenweitje; was geen duizendguldenkruidje meer te bekennen.
Een paar teleurstellingen, maar verderop wel weer een mooie pol met hoge cyperzegge en als klap op de vuurpijl 2 dauwnetels!.

De plant die we niet thuis konden brengen bleek een zeepkruid en we keken verwonderd naar de woeste pluimen van de uitgebloeide weegbree.

DSC_0458[1]     2013-07-15 15.54.56

 1. Aardpeer
 2. Aarvederkruid
 3. Akkerdistel
 4. Akkerkool
 5. Bijvoet
 6. Boerenwormkruid
 7. Dagkoekoeksbloem
 8. Dauwnetel
 9. Dwergkroos
 10. Echte valeriaan
 11. Engels raaigras
 12. Es
 13. Gele morgenster s.l.
 14. Gele plomp
 15. Gestreepte witbol
 16. Gewone klit
 17. Gewone raket
 18. Gewone rolklaver
 19. Gewoon langbaardgras
 20. Gewoon sterrenkroos
 21. Gewoon struisgras
 22. Gewoon varkensgras
 23. Glanshaver
 24. Goudzuring
 25. Groot kaasjeskruid
 26. Grote kattenstaart
 27. Grote klaproos
 28. Grote teunisbloem
 29. Grote waterweegbree
 30. Haagwinde
 31. Harig wilgenroosje
 32. Hazelaar
 33. Hazenpootje
 34. Hennegras
 35. Herik
 36. Hoge cyperzegge
 37. Hoog struisgras
 38. Hopklaver
 39. IJle dravik
 40. Kikkerbeet
 41. Klein hoefblad
 42. Klein kroos
 43. Klein streepzaad
 44. Kleine klaver
 45. Kleverig kruiskruid
 46. Klimopereprijs
 47. Kompassla
 48. Koninginnekruid
 49. Koningskaars
 50. Kropaar
 51. Kruipertje
 52. Kruldistel
 53. Krulzuring
 54. Kweek
 55. Late guldenroede
 56. Liesgras
 57. Mannagras
 58. Moerasandoorn
 59. Pastinaak
 60. Peen
 61. Perzikkruid
 62. Pijlkruid
 63. Reuzenbalsemien
 64. Rietgras
 65. Rode klaver
 66. Rood zwenkgras
 67. Ruw vergeet-mij-nietje
 68. Schietwilg
 69. Schijfkamille
 70. soort
 71. Timoteegras + Klein timoteegras
 72. Valse voszegge
 73. Veelwortelig kroos
 74. Veenwortel
 75. Veldbeemdgras
 76. Vertakte leeuwentand
 77. Vijfvingerkruid
 78. Vogelwikke
 79. Watermunt
 80. Watertorkruid
 81. Witte klaver
 82. Witte waterlelie
 83. Zachte dravik
 84. Zilverschoon
 85. Zomereik

Hoefbladen

Tijdens onze laatste rondgang door ons hok vroegen we ons af wat nu het verschil is tussen het blad van het groot en het klein hoefblad. En of je dat kunt herkennen. Is het alleen het verschil in grootte?

NB ze horen ook tot verschillende geslachten: beiden zijn composiet, maar het groot hoefblad hoort bij de hoefbladen (Petasites) en het klein is meer verwant aan de kruiskruiden.

Klein hoefblad, Tussilago farfara

De favoriete grond van het klein hoefblad bestaat uit leemachtige, pas geploegde of bewerkte grond

De bladeren zijn wortelstandig. Ze zijn vrij rond, 10 tot 30 cm breed en hebben een hartvormige voet. De rand is hoekig en ongelijk getand (iets verdikt en paarsbruin tot zwartachtig). Van boven zijn de bladeren spinnenwebachtig behaard. Later worden ze tussen de nerven kaal. Van onderen zijn ze witviltig. De bladeren hebben een zijdelings afgeplatte en niet geribde steel. De ronde vorm van het blad heeft wel iets weg van een paardenhoef. De onderkant van het blad is grijsviltig. (wilde-planten.nl)

“De volgroeide bladeren kunnen een breedte van twee, soms drie decimeter bereiken. Ze zijn vrij vlak, rondachtig- niervormig en gelobd, met een handvormige nervatuur, spitse, onregelmatig getande lobben en een zijdelings afgeplatte, niet geribde steel. De bladtanden zijn iets verdikt en purperbruin tot zwartachtig; dikwijls vertoont de hele bladrand een dergelijke tint. Van boven is het blad aanvankelijk spinragachtig behaard, maar veel van deze beharing slijt spoedig af; van onderen blijft het blad witviltig.” (p.86 Nederlandse Oecologische Flora)

Groot hoefblad, Petasites hybridus.

Oeverplant op de grens van water en kant

De rond-hartvormige bladeren zijn onregelmatig getand, eerst grijsviltig aan de onderkant. en worden soms tot 90 cm breed. Ze verschijnen aan het eind van de bloeitijd.(wilde-planten.nl)

“De bladeren zijn aanvankelijk ruggelings tot een koker samengerold. Na ontplooiing groeien ze uit tot rabarberachtige afmetingen: de steel kan een meter lang zijn en de bladschijf meer dan een halve meter breed worden. Ze zijn rondactig-niervormig, dubbel getand naar verhouding minder gelobd en veel sterker geplooid dan bij Klein hoefblad; de hartvormige insnijding loopt door tot het eerste paar zijnerven (daardoor valt het onderste stukje van die nerven samen met de bladrand). De bladrand vertoont in de regel geen donkerder tint dan de rest van het blad; de bladsteel is rondom geribd en niet zijdelings afgeplat – punten van verschil met Klein hoefblad.” (p.90 Nederlandse Oecologische Flora)

Inventarisatie 29 april 2013

Een eerste wandeling op 29 april door ons nieuwe hok maakten we met droog weer in een steeds warmer wordend zonnetje.
De lente was laat, dus erg veel bloeit er nog niet.

We twijfelden weer over de bloemen van Groot hoefblad: alleen maar vrouwelijke planten dus.

En we zagen een heel stel rode torretjes waarvan we niet wisten wat ze waren

torren

We hebben 57 soorten gevonden

 1. Aalbes
 2. Akkervergeet-mij-nietje
 3. Amandelwilg
 4. Dotterbloem
 5. Draadereprijs
 6. Duizendblad
 7. Eenstijlige meidoorn
 8. Fioringras
 9. Fluitenkruid
 10. Gele lis
 11. Geoorde wilg
 12. Gewone berenklauw
 13. Gewone braam
 14. Gewone hoornbloem
 15. Gewone smeerwortel
 16. Gewone vlier
 17. Gewone vogelkers
 18. Gewoon reukgras
 19. Gewoon robertskruid
 20. Groot hoefblad
 21. Grote brandnetel
 22. Grote vossenstaart
 23. Grote weegbree
 24. Heermoes
 25. Herderstasje
 26. Hondsdraf
 27. Kleefkruid
 28. Klein kruiskruid
 29. Kleine veldkers
 30. Klimopereprijs
 31. Kluwenhoornbloem
 32. Kraakwilg
 33. Lidrus
 34. Liggende vetmuur
 35. Look-zonder-look
 36. Madeliefje
 37. Paardenbloem
 38. Paarse dovenetel
 39. Pinksterbloem
 40. Pitrus
 41. Prikneus
 42. Raapzaad
 43. Ridderzuring
 44. Riet
 45. Rode kornoelje
 46. Scherpe boterbloem
 47. Smalle weegbree
 48. Speenkruid
 49. Stinkende gouwe
 50. Straatgras
 51. Tuinjudaspenning
 52. Veldzuring
 53. Vroegeling
 54. Witte dovenetel
 55. Zachte ooievaarsbek
 56. Zandraket
 57. Zevenblad

Gevonden in 2002 regio Gaasperzoom

Het tweede jaar van onze inventarisatiepogingen werden we al wat beter, en kwamen we aan 236 soorten. In de Gaasperzoom.

 

Nr Naam Wetenschapppelijke naam Aandacht/Rode lijst Abundantie
2 Esdoorn, gewone (opslag) Acer pseudoplatanus a 1: 1ex langs Gein, en 1 ex in wilgenbosje
4 Duizendblad, gewoon Achillea millefolium
7 Kalmoes Acorus calamus
11 Zevenblad Aegopodium podagraria
17 Struisgras, hoog Agristis gigantea
18 Fioringras Agrostis stolonifera
19 Struisgras, gewoon Agrostis caplllaris
28 Waterweegbree, groot Alisma plantago-acquatica
29 Look-zonder-look Aliaria petiolata
32 Bieslook Allium schoenoprsaum a 1: 6 ex bij huizen
36 Els, zwarte (opslag) Alnus glutinosa
40 Vossenstaart, geknikte Alopecurus geniculatus
41 Duist Alopecurus myosuroides
42 Vossenstaart, grote Alopecurus pratensis
59 Engelwortel, grote Angelica archangelica
60 Engelwortel, gewone Angelica sylvestris
66 Gewoon reukgras Anthoxantum odoratum
70 Fluitenkruid Anthriscus sylvestris
80 Akelei wilde Aquilegia vilgaris
89 Zandmuur Arenaria serpylifolia
96 Glanshaver Arrhenatherum elatius
101 Bijvoet Artemesia vulgaris
133 Barbarakruid, gewoon Barbarea vulgaris
135 Madeliefje Bellis perennis
152 Mosterd, zwarte Brassica nigra
159 Dravik, kweek Bromposis inemis
165 Dravik, ijle Anisantha sterilis
166 Dravik, zwenk Anisantha tectorum
174 Duinriet Calamagrostis epigejos
188 Winde, haag Calystegia sepium
200 Herderstasje, gewoon Capsella bursa pastoralis
203 Veldkers, kleine Cardamine hirsuta
205 Pinksterbloem Caramine pratensis
208 Distel, krul Carduus crispus
211 Zeggen, scherpe Carea acuta
215 Zegge,  zand Carex arenaria
220 Zegge, geelgroene Carex oederi oedocarpa
235 Zegge, ruige Carex hirta
245 Zegge, valse vos Carex otrubae
249 Zegge, pol Carex paniculata
259 Zegge, oever Carex, riparia
285 Duizendguldenkruid, strand Centaurium littorale a 1: 3 eerste veldje links 2: 1 2 ex 1e veldje rechts
296 Hoornbloem, gewone Cerastium fontanum (vulgare)
298 Hoornbloem,  zand Cerastium semidecandrum
299 Hoornblad, grof Ceratophyleum demersum
305 Stinkende gouwe Chelodoni ..majus
306 Ganzenvoet, mel Chenopodium album
319 Margriet Leucanthemum vulgare
320 Moederkruid Tanacetum parthenium
331 Distel, akker Cirsium arvense
336 Distel, speer Cirsium  vulgare
355 Kornoelje, rode Cornus sanguinea
369 Meidoorn, eenstijlig Crataegus monogyna
372 Streepzaad, klein Crepus capillaris
390 Kropaar Dactylis glomerata
394 Peen Daucus carota
398 Smele, bochtige Deschamps flexuosa
409 Zandkool, kleine Diplotaxus muralis
412 Kaardenbol, grote Dipsacus fullonum
428 Hanepoot Echinogloa crus-galli
446 Kweek Elytrigia repens
450 Wilgenroosje
451 Wilgenroosje, harig Epilobium hirsutum
457 Bastererdwederik, viltige Epilobium parviflorum
460 Orchis, wespe Epipactis helleboris a 1: 2 (16 ex, langs rand en in wilgebosje nabij polder 2: 1(1 ex rand, 3 ex sloot bij huizen)
462 Heermoes Equisetum arvense
466 Lidrus Equisetum palustre
475 Fijnstraal, canadese Conyza canadensis
483 Erophila verna
490 Koninginnekruid Eupatorium cannabinum
498 Wolfsmelk, tuin Eupharobia peplus Weth Wiederdelstr
509 Ogentroost, rode Odontites serotinus a 1: overal (zie 2319) 2: overal
514 Zewnkgras, riet Festuca arundinacea
518 Schapegras Festuca ovina groep
520 Zwenkgras, rood Festuca rubra
526 Moeraspirea Filipendula ulmar a 1: 2 (10 ex bij Gein) 2: 2 (Gein veel)
531 Es, gewone Fraxinus excelsior opslag
538 Sneeuwklokje Galanthus nival
542 Dauwnetel Galeopsis speciosa a 1: (1 ex) bij berg 2: 2(>30ex boij berg)
544 Knopkruid, harig Galinsoga qladriradiata
545 Knopkruid, kaal Galinsoga parviflora
546 Kleefkruid Galium aparine
550
570 Ooievaarsbek, slipbladige Geranium  dissectum
571 Ooievaarsbek, zachte Geranium molle
572 Ooievaarsbek, donkere Geranium phaeum
575 Ooievaarsbek, berm Geranium pyrenaicum
576 Robertskruid Geranium robertianum
579 Nagelkruid, geel Geum urbanum
582 Hondsdraf Glechoma hederacea
584 Mannagras Glyceria fluitans
585 Liesgras Gleceria maxima
598 Klimop Hedera helix
607 Berenklauw, gewone Heracleum sphondylium
629 Duindoorn Hippophae rhamnoides
630 Lidsteng Hippurus vulgaris a 1:2 (bij Gein) 2:2(12ex bij huizen zuid)
631 Witbol, gestreepte Holcus lanatus
636 Kruipertje Hordeum murinum
640 Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae a 1:3 sloten langs Gein vol 2:3
649 St-Janskruid Hypericum perforatum
654 Biggekruid, gewoon Hypochaeris radicata
658 Hulst Ilex aquifolium A 2:1 ex Gaasperzoom
665 Lis, Gele Iris pseudacorus
673 Rus, zomp Juncus articulatus
675 Rus, greppel Juncus bufonius
680 Rus, pit Juncus effusus
684 Rus, zeegroene Juncus inflexus
688 Rus, padde Juncus subnodulosus
690 Rus, tengere Juncus tenuis
700 Dovenenetel, wit Lamium album
706 Dovenenetel, paarse ss Lamium purpureum
708 Akkerkool Lapsana communis
715 Lathyrus, veld Lathyrus pratensis
723 Kroos, klein Lemna minor
725 Leeuwentand, vertakte Leontondon autumnalis
726 Leeuwentand, ruige Leontondon hispidus ??
736 Liguster, wilde Ligustrum vulgare
745 Vlasbekje Linaria vulgaris
756 Raaigras, engels Lolium perenne
763 Rolklaver, moeras Lotus pedunculatus
772 Koekoeksbloem, echte Lychnis flos-cuculi
0780 Wolfspoot Lycopus europaeus
785 Kattenstaart, grote Lythrum salicaria a 1 :(4 ex) 2: (5ex paardepad)
796 Kamille. schijf Matricaria discoidea
799 Hopklaver Medicago lupulina
805 Koekoeksbloem, avond Silene latifolia
807 Koekoeksbloem, dag Silene dioica
809 Honingklaver, witte Melilotus albus
810 Honingklaver, goudgele Melilotus altissimus
812 Honingklaver, citroengele Melilotus officinalis
813 Munt, water Mentha aquatica
839 Muursla Mycelis muralis
840 Vergeetmeniet, akker Myosotis arvensis
845 Vergeetmenietje, stijf Myosotis stricta a 2:1 (3 ex paardenpad) Aan Norbert gegeven
847 Muur, water Stellaria aquatica
865 Gele plomp Nuphar lutea a 1: 3 veel langs huizenkant 2:2 Gein
866 Waterlelie Nymphea alba a 1:3 veel in Gein 2:1(2ex huizen zuidkant)
867 Watergentiaan Nymphoid peltata a 1:2 broekzijdse polder 2:2
873 Teunisbloem, grote Oenothera erythrosepala
910 Klaverzuring, gehoornde Oxalis corniculata Bij huizen
915 Klaproos, bleke Papaver dubium
916 Klaproos, grote Papaver rhoeas
922 Pastinaak Pastinaca sativa
926 Hoefblad, groot Petasites hybridus
930 Rietgras Phalarus arundinacea
932 Timoteegras Phlaeum pratense zo 2385
933 Riet Phragmites australis
945 Weegbree, getande Plantago major intermedia
946 Weegbree, smalle Plantago lanceolata
947 Weegbree, grote Plantago major major
952 Straatgras Poa annua
955 Beemgras, plat Poa compressa
958 Beemdgras, veld Poa pratensis
967 Veenwortel Persicaria amphiibia landvorm
968 Varkensgras Polygonum aviculare
972 Waterpeper Persicaria hydropiper
973 Duizendknoop, beklierde Persicaria lapathifolia
977 Perzikkruid Persicaria maculosa
995 Fonteinkruid, drijvend Potamogeton natans
1006 Zilverschoon Potentilla anserina
1010 Vijfvingerkruid Potentilla reptans
1017 Brunel, gewone Prunella vulgaris
1021 Sleedoorn Prunus spinosa
1037 Eik, zomer (opslag) Quercus robur
1040 Boterbloem, scherpe Ranunculus acris
1047 Speenkruid Ranunculus ficaria
1056 Boterbloem, kruipende Ranunculus repens
1058 Boterbloem, blaartrekkende Ranunculus sceleratus
1071 Aalbes Ribes rubrum
1074 Waterkers, gele Rorippa amphib
1083 Zuring, veld Rumex acetosa
1089 Braam, dauw Rubus caesius
1093 Zuring, veld Rumex acetosa
1094 Zuring, schape Rumex acetosella Bij huizen
1097 Zuring, kluwen Rumex conglomeratus
1098 Zuring, krul Rumex crispus
1101 Zuring, ridder Rumex obtusifolius
1103 Zuring, bloed Rumex sanguineus
1109 Vetmuur, tengere Sagina apetala ?
1112 Vetmuur, liggende Sagina procumbens
1114 Pijlkruid Sagittaria sagitifolia a 1: 2 brug, vijver, Gein, sloten bij Gein 2: 3(sloten)
1116 Wilg, schiet Salix alba
1119 Wilg, grauwe Salix cinerea
1121 Wilg, kraak Salix fragilis
1125 Wilg, amandel Salix tiandra
1126 Wilg, kat Salix viminalis
1133 Vlier Sambucus nigra
1139 Zeepkruid Sagonaria officinalis
1156 Heen Bolboschoenus maritimus
1170 Helmkruid, knopig Scrophularia nodosa
1173 Glidkruid, blauw Scutellaria galericulata
1175 Muurpeper Sedum acre
1192 Kruiskruid, klein Senecio vulgaris
1207 Herik Sinapsis arvensis
1211 Raket, gewone Sisymbrium officinale
1216 Watereppe, grote Sium latifolium
1218 Bitterzoet Solanum dulcama
1221 Guldenroede, late Solidago gigantea
1223 Melkdistel, akker Sonchus arvensis
1224 Melkdistel, gewone Sonchus asper
1225 Melkdistel, gekroesde Sonchus oleraceus
1229 Egelskop, grote Sparganium erectum
1241 Kroos, veelwortelig Spirodela polyrhiza
1245 Andoorn, moeras Stachys palustris
1246 Andoorn, bos Stachys sylvatica
1250 Muur, vogel Stellaria media
1259 Smeerwortel Symphytum officinalis
1260 Boerenwormkruid Tanacetum vulgare
1264 Paardebloem, gewone Taraxatum officinale
1296 Hazenpootjes Trifolium arvensis a 1:2 meerdere plaatsen oa eerste zandveldje 2:2
1298 Klaver, liggende Trifolium campestre
1299 Klaver, kleine Trifolium dubium
1301 Klaver, basterd Trifolium hybridum
1305 Klaver, rode Trifolium pratense
1306 Klaver, witte Trifolium repens
1316 Hoefblad, klein Tussilago farfara
1318 Lisdodde, grote Typha latifolia
1321 Brandnetel, grote Urtica dioica
1333 Valeriaan, echte Valeriana officinalis
1362 Ereprijs, schild Veronica sculetala a 1:2 (10 ex) eerste ven rechts naast lengtefietspad 2:1 (3ex fietspad)
1368 Wikke, voeder Vicia sativa
1369 Wikke, vogel Vicia cracca
1383 Langbaardgras Vulpia myuros
1637
1804 Raapzaad Brassica rapa
1869 Ereprijs, draad Veronica filliformis
1922 Vergeetmeniet, moeras Myosotis laxa+scorpoides
1954 Morgenster, gele Tragopogon pratensis
2290 Kruiskruid, jacobs Senecio jacobaea
2337 Dravik, zachte Bromus hordeaceus
2338 Dotterbloem Caltha palustris 1(1) 2(2) 1 : 1(3 ex) bij huizen 2: 2 (6ex bij huizen zuid)
2358 Hemelsleutel Sedum telephium 2:1 (1ex)Gein
2376 Walstro, moeras Gallium palustre
5309 Rolklaver, gewone Lothus corniculatus
6097 Sterrenkroos Callitriche spec